Vés al contingut

Pulsa aquí para acceder a la sección Aprende "ConCiencia"

#TalDíaComoHoy

Pestanyes primàries

gener
d d d d d d d
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
 
 
9
 
10
 
 
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
 
 
21
 
 
23
 
 
25
 
 
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
febrer
d d d d d d d
 
 
2
 
 
 
 
6
 
7
 
 
9
 
 
 
12
 
13
 
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
 
21
 
 
23
 
 
 
26
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
març
d d d d d d d
 
1
 
2
 
 
 
 
6
 
 
8
 
 
10
 
11
 
 
13
 
 
 
 
 
18
 
 
20
 
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
abril
d d d d d d d
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
5
 
6
 
 
8
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
22
 
23
 
 
 
26
 
 
28
 
 
30
 
 
maig
d d d d d d d
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
12
 
 
14
 
 
16
 
17
 
 
19
 
 
21
 
 
23
 
 
 
26
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juny
d d d d d d d
 
 
1
 
 
3
 
4
 
 
6
 
 
 
 
10
 
11
 
12
 
 
14
 
 
16
 
 
 
19
 
20
 
21
 
22
 
 
 
 
26
 
27
 
 
29
 
 
 
 
 
juliol
d d d d d d d
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
7
 
8
 
 
 
11
 
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
 
 
 
 
24
 
 
26
 
 
 
 
30
 
31
 
agost
d d d d d d d
 
2
 
 
4
 
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
16
 
 
18
 
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
 
28
 
29
 
 
31
 
 
 
 
 
setembre
d d d d d d d
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
octubre
d d d d d d d
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
4
 
5
 
 
7
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
15
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novembre
d d d d d d d
 
 
2
 
3
 
 
 
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
 
21
 
22
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
 
29
 
30
 
 
 
 
 
desembre
d d d d d d d
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
6
 
7
 
 
 
10
 
 
12
 
13
 
14
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
23
 
24
 
25
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31